ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของครอบฟัน

  • Posted on: 6 July 2021
  • By: thailandladygol...

    สำหรับคนที่มีปัญหาโครงสร้างฟันเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นแตกหัก บิ่น ร้าว หรือมีอาการฟันผุอย่างรุนแรง การครอบฟันเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ในแง่ของการบำรุงรักษาฟันแล้ว ก็ยังได้ในเรื่องของความสวยงามอีกด้วย เนื่องจากวัสดุครอบฟันที่เลือกใช้นั้นสามารถปรับรูปร่างให้เป็นไปตามแบบที่เราต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับฟันซี่เดิม 

ความเสียหายของครอบฟันที่พบได้บ่อย
    แม้ว่าครอบฟันจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเนื้อฟันปกติ แต่หากใช้งานผิดวิธีก็เสียหายได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาทุกคนล้วนรับทราบและเข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดี เพียงแค่เป็นความเคยชินในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อย่างเช่น คนที่ชอบเคี้ยวน้ำแข็งมาโดยตลอด ก็อาจจะยังเผลอเคี้ยวน้ำแข็งอยู่บ้าง หรือบางคนที่มีกิจกรรมผาดโผนเป็นประจำ จะให้เลิกทำไปเลยก็คงไม่ได้ จนสุดท้ายครอบฟันก็แตกหักเสียหายหรือหลุดออกมาทั้งชิ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเสียเงินมาทำครอบฟันกันใหม่อีกรอบ

สิ่งที่ผลกระทบต่อวัสดุครอบฟัน
    เราอาจแบ่งกลุ่มของปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงทนทานของครอบฟันได้เป็น 3 กลุ่ม คือ พฤติกรรม การดูแลความสะอาด และวิธีการดูแลรักษาวัสดุ 
    พฤติกรรม ว่าด้วยเรื่องความเคยชิน ส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุที่ทำให้ฟันเดิมเสียหายด้วย เช่น กัดแทะของแข็งเป็นประจำ นอนกัดฟัน ใช้งานฟันผิดประเภท เป็นต้น หากผู้เข้ารับการรักษาไม่ได้ตระหนักถึงข้อเสียของพฤติกรรมเดิมๆ ก็จะไม่ได้ระวังตัวมากพอ ทำให้ใช้พฤติกรรมนั้นกับครอบฟันด้วย แน่นอนว่าสุดท้ายครอบฟันก็จะเสียหายไป
    การดูแลความสะอาด บางคนมองว่าครอบฟันไม่ได้เป็นฟันแท้ มันน่าจะทนต่อแบคทีเรียหรือคราบสกปรกได้มากกว่า ก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดมากเท่าที่ควร ทั้งที่ความจริงแล้วเราต้องดูแลเหมือนเป็นฟันแท้ของเราเลย คือต้องแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่งสม่ำเสมอ ถึงจะยืดอายุของครอบฟันออกไปได้
    วิธีการดูแลรักษาวัสดุ เนื่องจากครอบฟันมีวัสดุให้เลือกหลายแบบ เช่น ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก เป็นต้น วัสดุแต่ละชนิดต้องการการดูแลที่ต่างกัน ถ้าทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะใช้ครอบฟันไปได้อีกนาน

สำหรับผู้ที่ต้องการสนใจในการครอบฟันเพื่อเป็นการแข็งแรงในการใช้งานระยะยาว หรือเพื่อความสวยงาม เราขอแนะนำคลินิกทันตกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่าง PMDC คลินิก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก เนื่องด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย