รู้จักรากฟันเทียมให้มากขึ้นดีกว่า

  • Posted on: 26 November 2020
  • By: thailandladygol...

หลายคนที่ต้องสูญเสียฟันแท้ไป ทำให้บางคนอาจจะต้องหันมาใช้ฟันปลอม ซึ่งในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าของด้านทันตกรรมมีความรวดเร็ว ทำให้มีฟันปลอมที่มีความติดแน่นและสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีราวกับฟันแท้ ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า “รากฟันเทียม” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “รากเทียม”

รากฟันเทียมคืออะไร?
รากฟันเทียมคือ การทำรากเทียมของฟัน ซึ่งทำมาจากวัสดุไทเทเนียม (Titanium)  ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา ฝังลงไปในขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป จากนั้นทันตแพทย์ฝังฟันปลอมโดยที่ฟันปลอมนั้นจะยึดติดกับรากเทียม ทำให้ฟันปลอมยึดติดกับเหงือกได้ดีกว่าฟันปลอมทั่วไปที่ไม่มีรากฟันเทียม

รากฟันเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การฝังรากเทียมทั่วไปเป็นการรักษาด้วยวิธีทั่วไปและสามารถทำได้ทุกคน ซึ่งเป็นการทำรากฟันที่สามารถทำได้ ทั้งซี่เดียว หรืออาจจะหลายซี่ การรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-6 เดือน
การฝังรากเทียมแบบทันทีเป็นการฝังรากฟันเทียมทันทีเมื่อทันตแพทย์ได้ทำการถอนฟันเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่การฝังรากฟันเทียมทันที จะทำได้กับบุคคลที่มีสภาพกระดูกขากรรไกรที่แข็งแรงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทันตแพทย์ที่รักษาฟันของเราด้วย

รากฟันเทียมเหมาะสมกับใครบ้าง?
1.    คนที่มีฟันที่แตก หรือหักบิ่น
2.    คนที่สูญเสียฟันแท้ไป และต้องการที่จะรับประทานอาหารด้วยการบดเคี้ยวได้ดี
3.     บุคคลที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจเมื่อเวลายิ้มหรือสนทนาพูดคุยกับผู้อื่น
4.    คนที่ต้องการทดแทนฟันที่เหลืออยู่ แต่สภาพฟันนั้นไม่แข็งแรง

•    ข้อดีของรากฟันเทียม
-    สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไป
-    ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น เพราะถ้าสุขภาพฟันของเราแข็งแรง จะทำให้การบดเคี้ยวอาหารได้ดี 
ซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นตามไปด้วย
-    ลดอาการเจ็บเหงือก เพราะรากฟันเทียมจะช่วยยึดฟันปลอมไว้กับเหงือกได้ดีมาก ทำให้ช่วย
ลดอาการเจ็บเหงือกได้ และยังช่วยให้ลดปริมาณอาหารที่จะเข้าไปติดในซอกฟันได้อีกด้วย

ดังนั้นการรักษารากฟันเทียมของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทันตแพทย์ และที่สำคัญทุกคนต้องอย่าลืมรักษาสุขภาพและความสะอาดช่องปากให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้รากฟันเทียมคงอยู่กับเราได้ระยะนานที่สุด หากท่านใดสนใจวิธีการรักษาทันตกรรมรากเทียม ศูนย์ทันตกรรม PMDC ยินดีให้บริการ ดูแลด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากเทียมโดยเฉพาะ

คลิกเข้าไปดูรายละเอียดการทำรากฟันเทียมได้ที่นี่เลย >>> https://www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/รากฟันเทียม