4 แนวทางการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้ลูก

  • Posted on: 20 June 2019
  • By: thailandladygol...

โรงเรียนมีมากมายหลายแห่ง มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ ล้วนมีความแตกต่างกัน  แต่โรงเรียนจะดีต่อลูกของคุณบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆในการเลือกโรงเรียนมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ

แนวทางในการเลือกโรงเรียนให้ลูก

1.ไม่อัดแน่นวิชาการมากเกินไป
เพราะเด็กก็คือเด็ก ลำพังเด็กต้องเข้าโรงเรียนและใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน โดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลก็ว่ายากแล้ว ไหนจะต้องฝึกวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตัวเอง การเข้าสังคมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ที่บ้าน หากต้องให้มานั่งเรียนวิชาการอย่างเดียว เด็กคงไม่รู้สึกสนุกและทำให้ไม่อยากมาเรียน เราควรทำให้เขารู้สึกว่าอยากเรียนรู้ มีความสุขกับการมาโรงเรียน น่าจะดีกว่า

2.ให้เวลาเล่นร่วมกับการทำกิจกรรม
การเล่นทำให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วเมื่ออยู่ในห้องเรียน รู้จักวางแผนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่กับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนหมู่มาก รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง และการมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่น ทำให้เขาไม่น่าเบื่อ อยู่กับธรรมชาติบ้าง ทำให้เด็กได้เรียนรู้โลกว้าง ได้เห็นอีกมุมที่ไม่ใช่แค่โรงเรียน

3.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ความสะอาดภายในโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จำป็นที่ต้องเลือกให้กับลูก บรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นอย่างไร ธรรมชาติ ต้นไม้ เพื่อความร่มรื่นแก่เด็ก บรรยากาศในห้องเรียน การเรียนการสอน อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก

4.คุณครู
มีความเชี่ยวชาญ มีใบประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน มีประสบการณ์ในการสอน เพื่อที่จะทำให้จะใหความรู้แก่เด็กได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ใช้เสียงดัง หากการดุเด็กเสียงดังบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความกลัวและไม่อยากไปโรงเรียน

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ปกครองควรเลือกสถานศึกษาให้กับลูกตามความเหมาะสม ความสุขของลูกก็เป็นที่สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะลูกของคุณมีความสุขในการเรียน พวกเขาจะมีเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าต่อไปอนาคต และคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับลูกของคุณ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพสามภาษา ทั้งในด้านไทย จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School